Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasičský zpravodaj 1Q roku 2008

9. 5. 2008

  Sbor dobrovolných hasičů

Výroční valná hromada se konala 4. ledna 2008 v sále Čestické hospody, na které byla zhodnocena jak celoroční činnost našich hasičů tak i práce s dětmi v uplynulém roce.

9. února 2008 byl uspořádán tradiční hasičský ples, který se velmi vydařil, jak po stránce účasti tancechtivých návštěvníků, tak i organizačně. Děkujeme všem nejen za hojnou návštěvu této tradiční, kulturní akce, ale i za věcné příspěvky do velice bohaté tomboly.

Současně se naši členové v tomto období zúčastnili výročních valných hromad našeho okrsku, kam patří sbory dobrovolných hasičů z Olešnice u RK, Hoděčína, Hřibin, Ledské a Častolovic.

27. 2. 2008 se zúčastnili zástupci SDH Čestice okrskové valné hromady v Častolovicích.

Obrazek22. března od 20. hodin byl uspořádán „Velký pyžamový rej“ pro všechny dospěláky. Vstupné bylo dobrovolné, podařilo se nám nachystat i bohatou tombolu. Účast byla hojná, nálada výborná, no prostě se akce vydařila. Děkujeme všem, kteří přispěli věcným darem do tomboly. Výdělek bude použit na další dětskou akci, např.dětský den, výlet apod.

Začátkem dubna provedou místní hasiči sběr starého železa. Děkujeme všem občanům, že třídí odpad a tím přispívají k zlepšení životního prostředí v našem nejbližším okolí.

Začíná jaro a s tím spojený úklid domu a jeho okolí, proto důrazně žádáme občany, aby nevypalovali starou trávu ani nezapalovali nic, co by mohlo ohrozit přírodu. V případě rozdělání většího ohně, je povinnost o této události informovat OÚ, aby o tom mohl vyrozumět hasičský sbor.


Mladí hasiči

Obrazek


Na jarní prázdniny, které letos vyšly hned na začátek února, jsme se zúčastnili zimního tábora na chatě Jitřenka ve Zdobnici.Obrazek

I přes brzký termín prázdnin, mnoho sněhu nebylo, a tak jsme mimo lyžování opět využili zimní stadion v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme byli dvakrát bruslit a plavecký bazén v Ústí nad Orlicí, který jsme také dvakrát poctili svou návštěvou.Obrazek

Zbývající čas byl vyplněn pestrým programem, jako např. turnajem ve stolním tenise, přednáškami profesionálních hasičů a ochránců přírody, ale i procházkami po okolí, či módní přehlídkou a diskotékou. No prostě jsme si to užili, bylo to fajn. Začali jsme se připravovat na třídenní soutěž mladých hasičů „PLAMEN“, která se letos opět koná v Přepychách od pátku 30. května do neděle 1. června 2008. Čas odjezdu a způsob dopravy bude upřesněn. Opět budeme nuceni oslovit některé rodiče, aby nám s přepravou našich malých závodníků vypomohli. Bohužel přeprava dětí hasičským vozidlem není možná. Předem děkujeme.Obrazek22. března od 15. hodin jsme se zúčastnili „Pyžamového reje“ v restauraci Střelnice. Každý z nás, dětí, byl uvítán velikonočními zajíčky a obdarován sladkostí. Následovaly hry a soutěže o ceny, střídané tancem. Moc jsme si to užili. Děkujeme všem organizátorům.

 

Napsala: Jana Novotná, Dana Štěpánová