Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlásič požáru - nutnost nebo luxus ?

ObrazekStatistiky neúprosně ukazují že v posledních pěti letech při požárech v domácnosti přišlo o život 351 osob, to je více než polovina všech osob, kteří byli usmrceni požárem. Hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnosti, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a minimálně jednou týdně někdo oplakává smrt svého blízkého. Požáry v domácnostech za posledních pět let způsobily škody za 1 400 000 000 Kč korun, to znamená, že každý den nám shoří majetek za více než 777 000 korun. Je tedy hlásič opravdu luxus ?

Jedná se o chytré zařízení, které dokáže zaznamenat a zvukovým signálem upozornit na kouř v místnosti. Díky rychlé reakci hlásiče na možné nebezpečí můžete zachránit životy svým nejbližších a Váš domov. Z hasičských studii vyplívá, že rychlá reakci na požár je rozhodující pro záchranu lidských životů. Největší nebezpečí hrozí, když lidé spí nebo nejsou v místnosti kde vznikl požár. Ve spánku se člověk snadno nadýchá nebezpečného kouře. Tři ze čtyř osob během požáru neuhoří, ale udusí se zplodinami. Již pár nádechů stáčí k tomu aby jste se již nikdy neprobudili. A přitom stačí používat hlásič požáru, který je ve vyspělých zemích již běžnou součástí domácnosti. Objekty v ČR schválené od 1.7.2008 (nebo nově rekonstruovaných chat) musí být podle výhlášky č. 23/2008 Sb. vybaveny autonomními hlásiči kouře.

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR doporučuje občanům, aby si "hlásiče požáru" pořídili do všech domácností. Platí totiž známé heslo: "lepší když vás budí hlásič, než hasič."

Kde by měl být hlásič umístěn?

Základní umístění je do prostorů, kde spíte, vaříte, pracujete s i v místnostech s krby, protože častou příčinou vzniku nebezpečných zplodin je právě nedokonalé hoření a špatně utěsněný komín. V ideálním případě by měl být hlásič v každé místnosti.

Instalace hlásiče je velice snadná, většinou se přidělává pomocí dvou šroubků, a pokud budete postupovat podle přiloženého návodu, tak nebudete mít žádný problém.

Hlásič by se neměl instalovat do prašného prostředí, vedle zdrojů tepla nebo v prostorách kde se hodně kouří, protože by hlásič prakticky neustále signalizoval požár/kouř.

Proč si pořídit hlásič požáru?

 • Rychlá detekce vznikajícího požáru
 • Hlasité upozornění
 • Záchrana lidských životů a majetku
 • Snadná instalace
 • Napájení z baterii (použití v karavanech, lodích, chatách)
 • Pořizovací cena (od 150 Kč)

Naše doporučení

Každá domácnost by měla mít alespoň jeden hlásič požáru umístěný v centrální části bytu a hasicí přístroj na snadno dostupném místě.

Pamatujte

Pamatujte, že investovat do protipožárního zabezpečení se vždy vyplatí. Škody způsobené požárem vždy mnohonásobně překročí náklady vynaložené na pořízení hasicího přístroje nebo "hlásiče požáru." O záchraně zdraví a životů ani nemluvě…
Hasicí sprej PYROCOM

ObrazekUniverzální hasicí prostředek na likvidaci začínajících požárů v domácnostech, kancelářích, dílnách, garážích, na chalupách, při letním grilování či kempování, na lodích, ve vozidlech, apod. Lze použít nejen při vzniku požáru, nýbrž i jako prevence proti nekontrolovanému šíření jakéhokoliv ohně.
 

 • univerzální - hasí začínající požáry nejen všech hořlavých pevných látek, kapalinplynů, nýbrž i elektrických zařízení pod napětím do 1 000 V
 • testovaný mnoha uznávanými zkušebnami v tuzemsku i v zahraničí
 • netoxickýekologický - obsahuje zdravotně nezávadnou pěnotvornou hasicí náplň, která je biologicky rozložitelná
 • nepůsobí následné škody na předmětech zasažených hasivem
 • snadno ovladatelný - stačí nasměrovat na ohnisko požáru a stisknout
 • dostřik až 3,5 m, doba činnosti 11-13 s
 • hasí ve všech polohách, i dnem vzhůru
 • použitelný nejméně 3 roky i opakovaně, až do vyčerpání hasiva

Proč mít hasicí přístroj?


ObrazekKdyž budeme brát, že hasicí přístroj by měl být základním bezpečnostním prvkem vaší domácnosti, kanceláře či skladu, tak i nová nařízení přikazují majitelům nových rodinných domů a rekonstruovaných chat a chalup (každý, kdo 1. Července 2008 zkolauduje dům nebo začne rekonstruovat chatu či chalupu) musí stavení vybavit nejen hlásičem požáru, ale také hasicím přístrojem. A to podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Majitel, který se jím nebude řídit a při požáru se zjistí, že hlásič a hasicí přístroj v domě chyběly, dostane pokutu.

Vyhlášky č. 23/2008 Sb. stanovuje, aby rodinné domy byly povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A, tzn. musí být schopen uhasit požár dřevěné hranice o rozměrech 0,5 x 0,56 x 3,4 metru.

Tento limit je opravdu minimum a pouze na hašení třídy požáru A (viz. rozdělení níže). V nabídce hasicích přístrojů, ale nalezneme mnoho univerzální přístrojů pro hašení třídy A (pevné), B (kapalné) a C (plynné látky) současně.

Jak správně vybrat hasicí přistroj?

Na začátek si něco povíme o rozdělení hasicích přístrojů, jaké typy se prodávají a na jaké druhy požárů jsou vhodné. Protože je spoustu druhů věcí, které mohou hořet od papíru přes televizi až po kovové slitiny, tak byly ty látky rozděleny do tzv. Tříd požáru.

Třídy požáru

Třída A - požáry pevných látek. Dřevo, uhlí, papír, textil, sláma, seno, plasty. Jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru se doporučují hasicí přístroje vodní, práškové a pěnové.

Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství. Benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla, barvy a laky. Pro tuto třídu požáru se doporučují hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.

Třída C - požáry plynných látek hořících plamenem. Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové.

Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů může být extrémně vysoký teplo, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Třída E – dnes se již nepoužívá. V minulosti představovala požáry elektrických zařízeních pod napětím.

Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít pěnové nebo práškové hasicí přístroje.

Druhy hasicích přístrojů

Přístroje jsou rozděleny podle toho, jakou mají hasicí látku. Některé druhy jsou na speciální použití, jiné mají univerzální použití, skoro na všechny druhu požárů.

Práškové hasicí přístroje – velice univerzální přístroj. Lze s ním hasit pevné látky, plyny (propan-butan, benzín, oleje, karma) i elektrická zařízení pod proudem.

Pěnové hasicí přístroje - vhodné pro hašení hořlavých kapalin jako benzín, nafta nebo olej.

Vodní hasicí přístroje - nejvhodnější pro hašení pevných hořlavých látek jako dřevo, papír, uhlí a textil. Nesmí být použity na hašení zařízeních pod elektrickým proudem, nejsou příliš účinné při hašení hořlavých kapalin.

Sněhové hasicí přístroje - vhodné zejména na hašení elektrických zařízení pod proudem (včetně jemné elektroniky a mechaniky), dále pak hořlavých kapalin a plynů.

Plynové hasicí přístroje - vysoce účinné při hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek. Hasivo se bezezbytku rozptýlí, proto lze tento typ použít při hašení jemné mechaniky, počítačové techniky i automobilů.

Hasicí sprej – určen k hašení začínajících požárů třídy A, B a C. Je malý, levný a nevyžaduje pravidelný servis. Životnost bývá až 5 let. Vhodný do aut, chat, k grilování nebo jako základní doplněk k hlásičům požáru.

Pamatujte

Pamatujte, že pokud hasicí přístroj jednou použijete (i jen na krátkou dobu), je NUTNÉ dát přístroj znovu naplnit a zkontrolovat. Když použijete-li již částečně vyprázdněný přístroj, mohli byste hasivo spotřebovat ještě před zdoláním plamenů…

Vždy raději zavolejte hasiče a nepokoušejte se hasit požár v pokročilém stadii jen sami, ani s více hasícími přístroji by jste nebyli schopni uhasit velký požár bytu.